Nu kan I dele hest uden at dele bekymringer
Hoovers
PARTNER MED
Tryg

Giv jeres hest og jer selv den bedste behandling, hvis uheldet er ude
Der kan være mange bekymringer og risici forbundet med det at dele hest, specielt når det kommer til jeres fælles ansvar. Som lejer er der en risiko for, at du selv kommer til skade, eller at du kommer til at forvolde skade på andre eller andres udstyr. Som ejer har du sandsynligvis knyttet et tæt bånd til din hest, og de fleste bliver derfor meget kede af det, hvis den bliver syg eller skadet. Det er derfor vigtigt at være godt forsikret hvis uheldet rammer.

Uden forsikring kan det blive dyrt
Ridning er en dyr sport, som ofte har uforudsete udgifter som f.eks. dyrlægeregninger, og ødelagt udstyr. Hvis ikke I er forsikret og uheldet rammer, kan det derfor blive meget dyrt. Derfor tilbyder Hooves i samarbejde med Tryg en forsikring, der tager højde for de særlige udfordringer, der er forbundet med at dele hest.

Tryghed for både ejer og lejer
Forsikringen dækker bl.a. rytters ulykke og ansvar, skader på hesten som er sket i lejeperioden, samt det rideudstyr, der indgår i lejeaftalen. Her kan både ejer og lejer begge føle sig trygge, og føle sig trygge og værre sikre på at få den behandling, de har brug for.

Fakta om Hooves forsikring

Lejer

Tilmeld som hestelejer for

49 DKK/måned

Ulykke

Fysisk varigt mén

Fysisk varigt mén på mindst 5 % og erstatning på op til 500.000 kr.

Strakserstatning ved knoglebrud mv.

Der udbetales et engangsbeløb på hhv. 10.317 kr./15.477 kr. (2017)

Behandlingsudgifter

Rimelige og nødvendige udgifter hos fysioterapeut og kiropraktor.

Lejers rytteransvar

Lejers juridiske erstatningsansvar for skade forvoldt af den lejede hest.

Dækker ved:

Personskade:

Op til 10.000.000 kr. pr. skade.

Tingskade:

Op til 2.000.000 kr. pr. skade.

Ejer

Tilmeld som hesteejer for

49 DKK/måned

Hesten

Selvrisiko

Dækker ejers selvrisiko på sygeforsikring ved behandlingskrævende følger af ulykkestilfælde og akut kolikoperation.

Tilskud til dyrlægebehandling

Dækker tilskud til dyrlægebehandlinger med op til 25 % af sum på hestens sygeforsikring, hvis sum er opbrugt på skadetidspunktet.

Rideudstyr

Dækker uhelds-, brand-, tyveri- og hærværksskader på udlejet rideudstyr med op til 15.000 kr. pr. skade.

Udlejer betaler en selvrisiko
på 700 kr. pr. skade.

Forsikringen skal tegnes sammen af begge parter